PÅMELDINGSFRISTEN ER GÅTT UT FOR CERT UTSTILLINGEN 19 MARS 2005

2005

OBS : Vandy Williams kan dessverre ikke komme så det blir dommer endring på hennes raser. Mr Dick Terry og Mrs Terry dømmer disse rasene

Vi måtte også skifte dommer på Cavalier King Charles Spaniel og Tibetansk Spaniel.

Dommerfordelingen står under.

Utstilling vil bli arrangert 19 mars på Figgjo. For rasene tilsluttet NMK, Fransk Bulldog, Engelsk Bulldog og Cavalier King Charles Spaniel.

 Dommere er :

Mona Selbach: Silky Terrier, Boston Terrier, Fransk Bulldog, Bichon frisè, Bichon Havanese, Bologonese, Chinese Crested, Coton de Tulear, Engelsk Toy Terrier, Klein Spitz, Løwchen, Malteser, Meksikansk Nakenhund, Mops, Kromførlender, Pomeranian. Kresten Scheel: Engelsk Bulldog, Yorkshire Terrier,Tibbetansk Spaniel , Griffon Bruxelloise, Griffon Belge, Japanese Chin, King Charles Spaniel, Lhasa Apso, Petit Brabacon, Shih Tzu.
Mr Dick Terry: Chihuahua KH/LH, Papillon, Phalène, Cavalier King Charles Spaniel. Mrs Terry: Pekineser
 
Meld på elektronisk her
 

Open Show : Info kommer senere


2006

NMK avdeling Rogaland vil arrangere utstilling på Nærlands Parken den 29 og 30 Juli 06. Vi har også søkt om Rase spesial utstillinger som vi planlegger den 28 Juli.

Vis alt dette går i boks vil det si at vi kommer til å ha en langhelg med utstillinger og 3 cert derav et STOR Cert (NKK tellende Cert)

Vi håper at så mange av våres medlemmer har tid å lyst til å hjelp oss med dette store arrangemanget. kontakt oss på mail vis dere vil hjelpe til med noe.

Mere informasjon vil komme ettervært.

Open Show 2006 : Info kommer senere.......