Styret NMK avdeling Rogaland 2005

mail til styret NMK avdeling Rogaland : styret@nmk-rogaland.no


Leder :

Morten Sterri m-sterri@lhasa-apso.no 52 83 27 56
Nest leder : Olav Runde olav.runde@stavanger.museum.no 51 84 27 10
Sekretær : Signy Jordbrekk Ikke e-mail adresse 920 92 652
Kasserer : Olav Runde olav.runde@stavanger.museum.no 51 84 27 10
Styre medlem : Olaug Strand bobass@online.no 51 58 81 93

Styre medlem :

Eli Pedersen eli70@online.no 52 83 27 56
Vara : Reidun Kvamsø rokvamso@online.no 52 67 58 69
Vara : Martin Langaker mlangake@online.no 52 84 27 67

 

Revisor

Harald Idsø

 

Utstillings komitè 2005

 

Leder : Vidar Skjerahaug nitayvians@c2i.net 51 43 87 75
  Gunn Tjelmeland gunn.tjelmeland@jkn.no 51 48 19 98
       
       
       
       
       
   

Arbeids komitè 2005

Leder :  
   
   
   
   

Valg komitè 2005

: Aina Fenne Ikke e-mail adresse 412 02 279
  Gilbert Fenne    
  Oddbjørg Dahle joodpub@frisurf.no 51 42 41 28
Vara : Vidar Skjerahaug nitayvians@c2i.net 51 43 87 75